Правила та умови використання Wotan
TREEUM HOLDINGS LIMITED LTD (далі – "Wotan") пропонує використання інформаційно-аналітичних Служб Учасником. Використання Служб означає, що Учасник приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов даних Правил та умов використання Служб (далі – "Правила").
Ці Правила є доповненням до будь-яких інших угод між Учасником та Wotan, включаючи будь-які угоди, що регулюють використання Учасником програмного забезпечення, продуктів, товарів, послуг, контенту, інструментів та інформації, наданої Wotan.

Основні терміни

Організатор – юридична особа, що володіє винятковими правами управління і розвитку мобільного додатку "Wotan" (далі – "Мобільний додаток") та веб-сайту "Wotan" https://wotan.one/ (далі – "Веб-сайт").
Служби – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси Веб-сайту та Мобільного додатку, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет.
Веб-сторінка Сайту – складова частина Веб-сайту, його окрема сторінка, що містить дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо.
Адміністрація – група осіб, які є співробітниками Служби. Адміністрація уповноважена виконувати будь-які операції з Особистими Кабінетами Учасників в рамках цих Правил.
Учасник – фізична особа, що зареєстрована у Службі у визначеному Організатором порядку.
Рахунок Учасника (далі – "Рахунок") – сукупність даних в інформаційній системі Служби Організатора про фінансові операції Учасника.
Особистий Кабінет Учасника – окремо виділений розділ у Мобільному додатку, в якому Учасник має можливість ознайомитись з даними про його фінансові цілі, профіль ризику, ключі ЕЦП, брокерський рахунок та зміну персональних даних Учасника. Вхід у Особистий Кабінет Учасника здійснюється через процедуру авторизації.
Реєстрація – надання Учасником своєї згоди з Правилами і процедура, в ході якої Учасник за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання Служб. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих у Службах інструкцій.
Персональні дані – це будь-які відомості чи сукупність відомостей, які Учасник залишає під час реєстрації та використання Служб і за допомогою яких Учасника можна ідентифікувати.
Згода на обробку персональних даних – добровільна згода Учасника на обробку його персональних даних Адміністрацією.
Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних.
Верифікація – це перевірка Учасника, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду верифікації, надісланого Wotan в SMS-повідомленні на номер, вказаний Учасником на сторінці верифікації або на адресу електронної пошти.

Загальна інформація

Мобільний додаток та Веб-сайт можуть включати або надавати певну інформацію (далі – "Інформація"). Інформація включає, але не обмежується:
(1) баланси рахунків, залишки, транзакції, підтвердження та історії операцій;
(2) загальні новини та інформація, коментарі, звіти про дослідження, навчальні матеріали, інформація та дані щодо фінансових ринків, цінних паперів та т.п.;
(3) ринкові дані, такі як котирування для операцій з цінними паперами та/або інформація про останній продаж для завершених операцій з цінними паперами, що повідомляються відповідно до законодавства України;
(4) фінансові та інвестиційні інтерактивні інструменти (наприклад, калькулятори);
(5) інструменти підготовки податків, сплати рахунків та управління рахунками;
(6) назви компаній, логотипи, назви товарів та послуг, торговельні марки та інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Wotan; та
(7) будь-яку іншу інформацію, послуги чи програмне забезпечення.

Прийняття Правил

Використовуючи Служби та Інформацію, Учасник погоджується дотримуватися цих Правил, включаючи Політику конфіденційності, яка доступна за адресою https://wotan.one/privacy. За допомогою Служб Учасник отримує додатковий рівень доступу до послуг, які надає Wotan відповідно до основних та додаткових угод між Учасником та Wotan.

Застереження та обмеження відповідальності

Доступ до Інформації та Служб надається Учаснику "як є". В максимально можливому обсязі, дозволеному чинним законодавством, Wotan прямо відмовляється від будь-яких гарантій щодо Інформації та Служб, явних чи прихованих. Wotan не гарантує точність, своєчасність, повноту або корисність будь-якої Інформації. Учасник погоджується використовувати Інформацію та Служби лише на свій страх і ризик. Учасник несе повну відповідальність за оцінку Інформації, що надається через Служби. Учасник погоджується не притягувати Wotan до відповідальності за будь-яку можливу вимогу про відшкодування збитків, спричинених будь-яким рішенням, яке він приймає на основі Інформації або інших даних, наданих через Служби.
Wotan не відповідає за прямі або непрямі збитки, включаючи, але не обмежуючись: збитки у вигляді упущеної вигоди, доходу (навіть якщо надана Інформація не передбачала можливості таких збитків внаслідок використання або можливого використання Інформації або Служб, зміни вартості куплених товарів або послуг, отриманих внаслідок операцій з інвестування, обмеження доступу або змінення інформації щодо облікового запису Учасника у Службах, передачі або даних щодо можливої протиправної діяльності Учасника правоохоронним органам або щодо будь-якого іншого питання, пов'язаного із Інформацією або Службами.

Процедура установки Мобільного додатку та реєстрації Учасника

Будь-який Учасник має право зареєструватися у Службах. Реєстрація не є обов'язковою, але доступ до деяких розділів Служб може здійснюватися тільки зареєстрованими Учасниками. Для установки та реєстрації у Мобільному додатку Учасник повинен:
1. Скачати Мобільний додаток з маркетплейсу, в якому наявний Мобільний додаток;
2. Запустити Мобільний додаток та здійснити процедуру реєстрації та підтвердити особу Учасника за допомогою SMS-повідомлення, електронної пошти або облікового запису Facebook чи Google;
Процедура реєстрації обов'язково передбачає етап Верифікації. Після проходження етапу Верифікації Учасник отримує доступ до Особистого Кабінету Учасника.
Зверніть увагу, що права Учасників можуть бути скорочені (аж до позбавлення права реєстрації у Службах) рішенням Адміністрації або модераторів без пояснення причини.
Заборонена реєстрація імені Учасника, яке містить образи, ненормативну лексику, «трансліт» на ненормативну лексику, слова «адміністратор», «модератор» або похідні від цих слів, а також будь-яких інших невласних імен, які створюють у інших Користувачів асоціативне сприйняття такого імені в якості представника Адміністрації.
Реєстрація декількох облікових записів одним Учасником заборонена. Множинні облікові записи Учасників, зареєстровані однією і тією ж людиною, можуть бути заблоковані Адміністрацією.
Wotan жодним чином не схвалює будь-яку інформацію, що надходить від третіх сторін. Інформація від третіх сторін може надаватися виключно в інформаційних цілях.
Інформація, яку Учасник отримує під час використання Служб призначена для надання фінансових, юридичних, податкових або інвестиційних консультацій чи рекомендацій. Проте Учасник особисто вирішує, чи підходить йому будь-яка запропонована інвестиція, інвестиційна стратегія чи пов’язана операція на основі його особистих інвестиційних цілей, фінансових обставин та ставлення до ризику.
Після реєстрації в Мобільному додатку Учасник може:
1. Ознайомитися із функціональністю Мобільного додатку та інвестиційними активами, які доступні для покупки Учасником;
2. Для покупки будь-якого із інвестиційних активів Учасник повинен відкрити рахунок за допомогою одного із партнерів Wotan (далі - "Партнер") на умовах, які пропонуються Партнером.

Інформація

Інформація, що міститься у Службах, публікується за вказаною датою або, якщо дата не вказана, за датою першої публікації. Wotan не бере на себе жодного зобов’язання оновлювати будь-яку таку інформацію.
Wotan не надає, не редагує та не підтримує сторонню Інформацію. Wotan не гарантує точності, своєчасності, повноти або корисності Інформації третіх сторін, а також не несе відповідальності за будь-яку Інформацію, рекламу, товари чи інші матеріали на веб-сайтах третіх сторін.
Учасник не будете притягувати Wotan до відповідальності будь-яким чином за:
(1) будь-яку неточність, помилку чи затримку в наданні Інформації; або
(2) будь-які втрати або збитки, що виникли внаслідок або спричинені:
(а) помилкою або затримкою передачі такої Інформації;
(б) переривання процесу надання Інформації внаслідок необережності та/або бездіяльності, що спричинені через форс-мажорні обставини (наприклад, повінь, надзвичайні погодні умови, землетрус та інші природні лиха, пожежа, війна, повстання, заворушення, протести, аварії будь-якого характери, дії уряду, збій зв'язку чи електроенергії, несправність обладнання або програмного забезпечення, введення карантинних заходів), або
(в) з будь-якої іншої причини, що перебуває поза контролем Wotan.
Будь-які зміни цін в операціях можуть затримуватися на 60 хвилин або довше, згідно з правилами, що застосовуються до бірж. Wotan не надає жодних заяв та гарантій щодо точності або своєчасності будь-яких змін цін, теперішньої чи майбутньої вартості або ліквідності будь-якого продажу, торгівлі чи іншої операції, що включає цінні папери чи будь-які інші види інвестицій.
Доступ до Інформації надається виключно для особистого та некомерційного використання. Жодний елемент Служби або Інформації не може бути скопійованим, відтвореним, перевиданим, завантаженим, розміщеним, публічно показаним, закодованим, перекладеним, переданим або розповсюдженим будь-яким способом, в тому числі за допомогою ретранслювання на будь-який інший комп'ютер, сервер, веб-сайт чи інший носій для публікації чи розповсюдження або для будь-якого комерційного підприємства без письмової попередньої згоди Wotan.

Припинення дії Правил та внесення змін

Учасник погоджується, що Wotan без попередження в будь-який час може припинити дію цих Правил або обмежити доступ до Служб чи Інформації з будь-якої причини або без неї. Зі сторони Wotan дія цих Правил припиняється негайно без попередження, якщо Учасник, на розсуд Wotan, не виконуватиме будь-яке положення цих Правил. Wotan не несе відповідальності перед Учасником або будь-якою третьою стороною за припинення або обмеження доступу до Служб або Інформації, а також за будь-які претензії, пов'язані з таким припиненням або обмеженням.
Wotan може припинити або внести зміни до Інформації або будь-яку її частини в будь-який час. Учасник погоджується компенсувати Wotan будь-які збитки, що виникли внаслідок такого припинення або внесення змін.

Комунікації

Використовуючи Служби або Інформацію, Учасник погоджується на будь-яку форму запису та збереження будь-якого спілкування, інформації та даних, якими Учасник обмінюється із Wotan та його представниками/агентам.

Застосовувана політика

На додаток до цих Правил, доступ Учасника до Інформації та Служб, а також їх використання, регулюються чинною на даний момент політикою Wotan щодо Інформації та Служб, включаючи, без обмежень, Політику конфіденційності Wotan, доступну за посиланням: https://wotan.one/privacy. Учасник погоджується зобов'язуватись цим політикам та всім іншим політикам Wotan, що застосовуються до доступу та використання Інформації та Служб.
Користуючись Службами, Учасник погоджується на передачу та обробку його особистих даних компанії Wotan та її філіям. В рамках використання Учасником Служб, Wotan може знадобитися надати Учаснику повідомлення, такі як службові повідомлення та адміністративні повідомлення. Ці повідомлення вважаються частиною Послуги, відмовитись від отримання якої Учасник, можливо, не зможе.

Положення про Політику конфіденційності

На додаток до цих Правил, доступ Учасника до Служб та Інформації та їх використання регулюються чинною на даний момент Політикою конфіденційності Wotan щодо Служб та Інформації.
Користуючись Службами, Учасник погоджується на передачу та обробку його персональних даних Wotan. В своїх Службах Wotan може надати Учаснику певні службові та адміністративні повідомлення. Ці повідомлення вважаються частиною Служб, відмовитись від отримання яких Учасник, можливо, не зможе.

Компенсації

Учасник зобов'язується відшкодувати Wotan будь-які претензії, вимоги, дії, судові збори, збитки, витрати, включаючи розумну винагороду адвокатам, оплату юридичних послуг, що виникають або пов'язані з доступом та/або використанням Учасником Служби та Інформації. Відшкодування таких видів збитків може бути пов'язано із наступними можливими діями зі сторони Учасника:
надання завідомо неправильної, неповної або неправдивої інформації;
наклеп;
порушення приватності;
порушення авторських прав, торгового найменування, торгової марки чи інших об'єктів інтелектуальної власності;
будь-яке пошкодження майна;
порушення чинного законодавства.

Перегляд умов Правил

Wotan може в будь-який час переглянути ці Правила шляхом оновлення даного документу. Учасник погоджується на подальші зміни та погоджується періодично переглядати ці Правила. Найновіша версія цього документа буде доступна для ознайомлення за посиланням https://wotan.one/terms "Правила та умови використання Wotan", яке розміщується на Веб-сайті та в Мобільному додатку.

Чинне законодавство

Учасник погоджується, що ці Правила регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Будь-які юридичні дії або провадження, що виникають згідно з цими Правилами будуть подані виключно до судів, розташованих на території України, і цим Учасник дає згоду на відповідне місце їх проведення. Якщо будь-яке положення цих Правил вважаються незаконним, недійсним або з будь-якої причини не підлягає виконанню, тоді це положення вважатиметься відокремленим від цих Правил, що в подальшому не впливатиме на дійсність та придатність до виконання інших положень Правил.

Контактна інформація

Учасник може звернутись з запитаннями щодо цих Правил в будь-який час за допомогою електронної пошти: [email protected] або за номером +38 044 490 20 55.
Наш офіс знаходиться за адресою: 01033, Україна, Київ, вул. Жилянська, 59, оф. 102